Jolmer Versteeg maakt korte film over de IJssellinie

In opdracht van Stichting De IJssellinie, IJssellandschap en provincie Overijssel ontwikkelt en regisseert Jolmer Versteeg, artistiek leider van Theatergroep De Jonge Honden, een korte film over de IJssellinie in 2020. De film draagt de titel Het Geheim van de IJssel. De film wordt vanaf december 2020 vertoond in de bunkers van Stichting De IJssellinie en ook gedeeld via de online kanalen van de stichting en opdrachtgevers. 

Informatiefilm
Door de ontwikkeling en de inzet van de film, streeft de stichting er naar meer bekendheid te geven aan het verhaal van de IJssellinie en deze geschiedenis. Bezoekers van de IJssellinie worden geïnformeerd en jongeren en scholieren uit de regio worden middels de film bewust gemaakt van de geschiedenis in de omgeving waar zij wonen. De film vertelt het verhaal van de IJssellinie vanuit verschillende perspectieven; de geschiedenis, het landschap en de maatschappelijke thematiek. De film zal vanaf december worden ingezet en verspreid door Stichting De IJssellinie, Gemeente Olst-Wijhe, IJssellandschap en scholengemeenschappen in de regio. 

Geschiedenis
De IJssellinie moest Nederland beschermen tegen een mogelijke Russische invasie. Met het in werking zetten van dit plan zou een 127 kilometer lange en drie tot tien kilometer brede strook land tussen Nijmegen en Kampen onder water worden gezet. Hierdoor zou de opmars van de Russen worden vertraagd en kregen de geallieerden tijd om Nederland te hulp te schieten. Het water moest zo hoog staan dat vijandelijke troepen niet over land konden oprukken, maar ook weer niet zo hoog dat ze met schepen konden binnenvaren. Om het water snel te kunnen laten binnenstromen én het waterpeil te kunnen controleren werd een aantal ingenieuze waterbouwkundige en militaire installaties ontworpen. Deze verdedigingswerken werden begin jaren ’50 in het diepste geheim aangelegd. De waterlinie bleef tot 1990 ‘top secret’.